مرور برچسب

انشا در مورد اذان

آنچه باید در مورد اذان بدانید

زندگی بی یاد خدا تاریک است و انسان بدون تکیه گاه هراسان هرکس در دنیا به چیزی دل می بندد و امیدوار میشود و تکیه میکند اما یکتا پرستان دل به خدا میبندند و او را که تکیه گاهی پرتوان است الهام بخش خویش قرار میدهند