مرور برچسب

انواع خط چشم

چگونه خط چشم بکشیم | آموزش خط چشم

چگونه خط چشم بکشیم کشیدن خط چـشم مهارتی است که با آموختن ان می توانید بزرگترین تغییرات را در چهره تان پدید بیاورید باید بدانید هر صورتی و هر مدل چشمی, خط چـشم مخصوصی را می طلبد در این مقاله کوشش شده است به آموزش کشیدن خط چـشم بپردازیم