مرور برچسب

انواع خوشنویسی

۳ خط خوشنویسی برتر ایرانی

۳ خط خوشنویسی برتر ایرانیخوشنویسی را می‌توان هنری بالاتر از خوش‌خط بودن درنظر گرفت. در واقع به بیانی دیگر، خوشنویسی را می‌توان هنر شکل‌دادن زیبای نشانه‌هایی گماشت که به‌طریق دست و چیدمان درست شکل می‌گیرد و همچنین از هنرهای…