مرور برچسب

برق

امداد و کمک های اولیه -برق گرفتگی

امداد و کمک های اولیه -برق گرفتگی برق‌گرفتگى مى‌تواند از يک منبع برق با ولتاژ بالا يا پائين باشد.علائم و عوارض علائم برق‌گرفتگى مى‌تواند بسيار شديد و عميق و شامل سوختگى مختصر تا شديد پوست و ساير بافت‌هاى بدن و احشاء، مورمورشدن بدن،…