مرور برچسب

بلاگرهای کوچولو را بشناسید

من بلاگر کوچولو می توانم باشم

چرا بلاگرکوچولو شدم؟تفکرات ابتدایی من بعنوان یک بلاگرکوچولوسلام . من بلاگرکوچولو هستم!پاییز،زمستان،بهار و پاییز وقتی برای من معنی پیدا کردکه به مدرسه رفتم. به خوبی یادم می آید اول دبستان که بودم،کتاب فارسی و شعر هایش را…