مرور برچسب

بهره وری چیست

هر آنچه باید در مورد بهره وری بدانیم

بهره وری چیست برای بهره وری تعاریف متعددی ارائه شده است اما اگر بخواهیم به طور کلی آنرا بیان کنیم, می توان گفت بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد, واحد و سازمان بکار گرفته می شود