مرور برچسب

تابستان

برنامه‌ریزی برای تابستان

برنامه‌ریزی برای تابستان تابستان فرصت خوبى براى برنامه‌ريزى‌ها و داشتن تلاش‌هاى سازنده و مناسب است. اگر پدران و مادران با همکارى معلمان و مربيّان بخواهند اقداماتى مناسب در سطح دانش‌آموزان و در طريق رشد آنها داشته باشند کارهاى مهمى در همين…