مرور برچسب

تاریخچ

تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف فرش دستباف ایرانی در تاریخ کهنسال ملتش عمری بس دراز دارد. سابقه آن حتی به دوران مادها نیز می‏رسد و این گنجینه در طی قرن‏ها و اعصار همواره بِسان نگینی درخشش پر جاذبه‏ای داشته است. فرش‏بافی هنری دیرینه در بین مردم…