مرور برچسب

ترجمه دعای عرفه

متن، ترجمه و فایل صوتی دعای امام حسین (ع) در روز عرفه

یکی از اعمال نهم ذی الحجه خواندن دعای امام حسین(ع) در روز عرفه است که بعد از نمار ظهر و عصر قرائت می شود. در این گزارش متن، ترجمه، و فایل صوتی دعای عرفه را برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم.