مرور برچسب

تریلیوم گل

معرفی گل و گیاه تریلیوم | Trillium grandiflorum

تریلیومـ خانواده: Liliaceaeـ نام علمی: Trillium grandiflorumگیاهی است دائمی با بلندی ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر برگ‌های بیضی شکل به رنگ سبز تیره، به طول ۳۰ سانتی‌متر که گل‌های سفید آن در بهار و تابستان ظاهر شده…