مرور برچسب

تعبیر خواب چرخک

تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

تعیبیر خواب شیر جنگل و دیدن شیر در خواب می‌تواند نشانه‌ی از قدرت، شجاعت، قاطعیت و توانایی باشد. شیر نشان‌دهنده‌ی احساسات سلطه‌جویانه، احساساتی مانند پرخاشگری نسبت به آدم‌های اطراف در اعماق وجود می باشد. با ما همراه باشید

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است به‌خصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می‌کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است

لیست الفبایی تعبیرهای خواب

این لیست به مرور تکمیل می شود آخرین بروزرسانی: شهریور ماه 1400 تعداد تعابیر خواب : 31 پست روی هر یک از حروف الفبای زیر کلیک کنید تا به لیست مربوطه ارجاع داده شویدآ - الف -  ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س -…