مرور برچسب

تعبیر خواب

تعبیر خواب زلزله چیست؟

تعبیر خواب زلزله در پایگاه علمی سرگرمی چرخک تعابیر زیادی منتشر شده که لیست آن را می توانید در لیست تعبیر خواب چرخک ببینید در این مقاله به تعبیر خواب زلزله خواهیم پرداخت  لیست الفبایی تعبیرهای خواب تعبیر خواب زلزله می‌تواند به مفهوم های…

تعبیر خواب موش چیست؟

تعبیر خواب موش در پایگاه علمی سرگرمی چرخک تعابیر زیادی منتشر شده که لیست آن را می توانید در لیست تعبیر خواب چرخک ببینید در این مقاله می خواهیم به تعبیر خواب موش بپردازیم اگر شما در خواب موش دیدید ممکن است به این معنی باشد که موش دزد…

تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

تعیبیر خواب شیر جنگل و دیدن شیر در خواب می‌تواند نشانه‌ی از قدرت، شجاعت، قاطعیت و توانایی باشد. شیر نشان‌دهنده‌ی احساسات سلطه‌جویانه، احساساتی مانند پرخاشگری نسبت به آدم‌های اطراف در اعماق وجود می باشد. با ما همراه باشید

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است به‌خصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می‌کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است