مرور برچسب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آبله

اگر در خواب آبله یا تاول ببینید، دلالت بر افزایش مال دارد. و یا گر ببیند که آبله بر تن خود اوست، به قدر آبله‌ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می‌یابد و به خواسته‌هایش نیز می‌رسد.

لیست الفبایی تعبیرهای خواب

این لیست به مرور تکمیل می شود تعداد تعابیر خواب : 34 پست روی هر یک از حروف الفبای زیر کلیک کنید تا به لیست مربوطه ارجاع داده شویدآ - الف -  ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق…