مرور برچسب

تعبیر خواب

لیست الفبایی تعبیرهای خواب

این لیست به مرور تکمیل می شود آخرین بروزرسانی: تیرماه 1400روی هر یک از حروف الفبای زیر کلیک کنید تا به لیست مربوطه ارجاع داده شویدآ - الف -  ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف -…

تعبیر خواب آب

ابن سیرین امام جعفر صادق تام چت ویندرا جابر مغربی دانیال نبی منوچهر مطیعی تهرانیـ اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن برعکس است. ـ اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او می‌رسد.…