مرور برچسب

تغدیه

۱۰ غذای خطرناک برای کودکان

10 غذای خطرناک برای کودکانپایگاه چرخک: کودکان باید در آرامش و بدون شتابزدگی غذا بخورند.هر سال به طور میانگین 57 کودک در آمریکا هنگام غذا خوردن به علت خفگی می‌میرند، و موارد غیرمرگبار خفگی هنگام غذا خوردن به طور میانگین هر…