مرور برچسب

تنفسی

امداد و کمک های اولیه -ایست قلبی و تنفسی

امداد و کمک های اولیه ایست قلبی و تنفسیمنظور از ايست قلبى حالتى است که ضربان قلب کاملاً از بين مى‌رود و منظور از ايست تنفسى از کارافتادن تنفس خود به‌خودى در فرد است. اين حالات مى‌تواند به‌دنبال سکته قلبي، شوک، خونريزى‌هاى بسيار شديد،…