مرور برچسب

تکنیک

۲۶ تکنیک بزرگ از رازهای رسیدن به موفقیت

۲۶ تکنیک بزرگ از رازهای رسیدن به موفقیت شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم . اعتقاد درونی به اینکه شفا قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست . در این مقاله تبیان…

تکنیک ضدنور

تکنیک ضدنوردر عکاسی، ضدنور به موضوعی گفته که نور از پشت به آن تابیده باشد یا اینکه به طور مستقیم از منبع نور عکس گرفته شود که اصطلاحاً در زبان انگلیسی به آن «Back-Lighted» می‌گویند. نور پشت زیباست، دارای تضاد است، از لحاظ گرافیکی…