مرور برچسب

حسابداری

معرفی رشته کاردانی حسابداری

معرفی رشته کاردانی حسابداری هدف تربيت افرادى است که پس از يک دورهٔ آموزش دو ساله وارد بازار کار شده و قسمتى از نيازهاى کشور را در زمينهٔ امور مالى و حسابدارى مرتفع سازند. بعضى دروس اصلى دوره عبارت است از: اصول حسابداري، حسابدارى صنعتي،…