مرور برچسب

حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی

هر آنچه باید در مورد خودکار بیک و موسس آن بدانید

پسری که تولید خودکار بیک را به داخل کشور کشاندمحسن باقری- داشتم مطلبی می خواندم از علا آزاد در مورد خانواده تحریریان، پسری که تولید خودکار بیک را به داخل کشور کشاند و موفقیت های بسیاری به دست آورد. هرچه دو دو تا چهار تا کردم دیدم…