مرور برچسب

خونریزی

امداد و کمک های اولیه –ضربه و آسیب به اعضاء

يکى از عوارض عمده‌اى که معمولاً بعد از تصادفات و صدمات وارده به اشخاص ايجاد مى‌شود ضربه و آسيب به اعضاء مختلف بدن است که منجر به اشکال مختلف آسيب از قبيل خونريزى‌ها و شکستگى‌ها مى‌شود. در این مقاله به بخشی از اصول کمک های اولیه خواهیم…