مرور برچسب

داروسازی

زندگینامه محمد زکریای رازی

زکریای رازی یکی از دانشمندان و پزشکان ایران‌زمین که مردم عرب او را طبیب‌المسلمین می‌نامند و به مناسبت تألیف کتاب‌های متعدد به زبان عربی (در آن زمان زبان علمی عالم اسلام بوده است) او را جالینوس‌العرب نیز می‌نامند.

شرحی بر زندگی محمد زکریای رازی

شرحی بر زندگی محمد زکریای رازی ● نام و نسب رازی نامش محمد و نام پدرش زکریا و کینه اش ابوبکر است. جمیع مورخان وی را محمدبن زکریای رازی در کتب خود آورده اند، یا بهتر بیان داریم، محمد فرزند زکریای رازی. درباره تاریخ تولد و وفات وی…

۵ شهریور – روز داروسازی

روز داروسازی، یاد آور درخشش علم طبابت در ایران از اوایل قرن پنجم میلادی که تعصبات مذهبی در اروپا به اوج خود رسیده بود،‌ عده زیادی از پزشکان و داروسازان از اروپا طرد شدند، و ایران را بهترین پناهگاه دانستند و با مساعدت شاهپور اول به خدمت…