مرور برچسب

درسهای کوتاه

آنچه را می‌خواهید، چگونه به دست می آورید

آنچه را می‌خواهید، چگونه به دست می آورید برای به دست آوردن موفقیت شخصی، شاد بودن کافی نیست. وقتی واقعاً بیشتر می‌خواهید، آن را به دست می‌آورید. افرادی که افزون‌طلب نیستند به خود اجازه بیشتر خواستن نمی‌دهند. در بعضی موارد آنها ممکن است از…

۷ تکنیک برای کسب موفقیت در زندگی

۷ تکنیک برای کسب موفقیت در زندگی بیشتر افراد تمایل دارند که در زندگی به موفقیت دست پیدا کنند. آنها برای خود اهدافی را معین و بعد برای رسیدن به آنها به شدت تلاش می کنند؛ اما سوالی که می توان در این زمینه مطرح کرد، این است که اصلاً موفقیت…

۷ شیوه برای جلوگیری از ولخرجی

۷ شیوه برای جلوگیری از ولخرجی آیا آن قـدر ولخـرجی کرده اید که به همه مقروض شده اید؟ خوب نگران نباشیـد، شـما تـنها فـردی نیـستید کـه در یک چنین شرایطی قرار گرفته است. زندگی مدرن به گونـه ای است که خواه نا خواه ما را به سمت خرج کردن میکشاند.…

۱۶ راه برای کامل و بالغ شدن

۱۶ راه برای کامل و بالغ شدن شما از نظر ظاهری به عنوان یک فرد بالغ شناخته می‌شوید. اما تا زمانی که از نظر عاطفی و ذهنی به بلوغ نرسید، نمی‌توانید نام یک شخص کامل را روی خود بگذارید، روش‌های زیر به شما کمک می‌کند که راه رسیدن به کمال را…

۲۳ کد برای موفقیت

۲۳ کد برای موفقیت۱) هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سریع شما می شود. ۲) دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است . حداقل مفیدتر است. ۳) هرگز کاری را که می توانید بدهید تا دیگری…