مرور برچسب

درس

آشنایی با برنامه ریزی درسی

آشنایی با برنامه‌ریزی درسی▪ برنامه‌ریزی درسی مانند کشیدن یک نقشه است، که به شما کمک می‌کند تا به مقصدتان که همان اهداف مدنظر در ابتدای سال می‌باشد، برسید. در برنامه‌ریزی درسی نکات زیر را باید در برنامه مد نظر داشته باشید.…