مرور برچسب

دستگاه گوارش

علل خونریزی‌ دستگاه گوارش

علل خونریزی‌ دستگاه گوارش لوشیپ جراحی کولورکتال با هشدار درباره خونریزی‌های دستگاه گوارش گفت: متاسفانه بیماران و در مواردی همکاران هر خونریزی دستگاه گوارش را به هموروئید نسبت می‌دهند حال آن که علل متفاوتی برای خونریزی دستگاه گوارش می‌توان…