مرور برچسب

دهه کرامت

امام رضا(ع)، دریای کرامت

امام رضا(ع)، دریای کرامت پرهیزکاری و تقوای امام رضا (ع) به قدری بود که نه تنها مومنان، بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف داشتند، همه فکر و اندیشه آن حضرت، حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزکاری و عبادت…