مرور برچسب

دکوراسیون

پیشنهاد برای چینش اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن

اتــاق نشیــمن، بخشی از خانه است که هم می‌تواند دکوراسیون تشریفاتی داشته و هم دکوراسیون خصوصی و نحوه چیدمان آن ارتباط کاملی با نحوه استفاده از آن دارد. به عبارت دیگر اتــاق نشیــمن باید راحت باشد و در عین حال برای برخی مواقع رسمی نیز مناسب…