مرور برچسب

دیوان اشعار

گذری به زندگینامه پروین اعتصامی

شاعرهء بزرگ ایران در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۵ شمسی در شهر تبریز بدنیا آمد و در کودکی همراه پدر خود به تهران آمده و رحل اقامت را گزیدند. پروین ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر ادیب خود آموخت و سپس زبان انگلیسی را در مدرسه دخترانه آمریکایی به سال ۱۳۰۳…