مرور برچسب

روابط خانوادگی

رابطه خوب با فرزند

رابطه خوب با فرزندوالدین باید از دوران کودکی با فرزندشان ارتباط برقرار کرده و منتظر دوران بلوغ و رشد فکری او نباشند، زیرا فرصت را از دست می دهند. نکاتی که والدین باید به آن توجه داشته باشند عبارتند از: زمانی را برای با هم…