مرور برچسب

روابط عمومی

هفت اشتباه بزرگ در راه اندازی تجارت

هفت اشتباه بزرگ در راه اندازی تجارت اولين سال راه اندازي تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتي خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد،…