مرور برچسب

روزنامه نگاری

آشنایی با اصول بین‌المللی اخلاق‌حرفه‌ای

آشنایی با اصول بین‌المللی اخلاق‌حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری طی چند نشست مشورتی (1978 تا 1983 ) تهیه و تصویب شد. این نشست‌های مشورتی به وسیلة  تعدادی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری منطقه‌ای و…