مرور برچسب

روز ملی

۱۴ بهمن، روز فناوری فضایی چه روزی است

روز فناوری فضایی در ۱۴ بهمن‌ماه هر سال به مناسبت پرتاب موفقیت‌آمیز ماهوارهٔ امید در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ نامیده شده است که در این روز ایران به کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست. پس از این روز، ایران هر سال در این روز سالگرد…

قیام ۱۵ خرداد چگونه شکل گرفت و آزادی امام خمینی در چه سالی رخ داد؟

در قیام 15 خرداد سال 1342ش برخی از مردم در شهر های مختلف کشور دست به راهپیمایی زدند و اعتراض خود را به دستگیری امام خمینی اعلام کردند. علت دستگیری امام خمینی سخنرانی او در مدرسه فیضیه قم علیه حکومت پهلوی و محدرضا پهلوی شاه ایران بود. امام…