مرور برچسب

روش درمان جوش

آکنه: شناخت و شیوه های درمان

آکنه: شناخت و شیوه های درمان آكنه چیست: آكنه یك نوع ضایعه التهابی پوست میباشد. شـیـوع ایـن بــیماری تا چه حد است: آكنه %۹۰ جـوانـان ۲۴-۱۲ سال را گریبانگیر خود میكند. اما افـراد ۴۰-۱۰ سـال را نـیـز مـمـكن اسـت شــامل گردد. آكـنـه چـه…