مرور برچسب

روش درمان

موهای زاید و روشهای از بین بردن آنها

موهای زاید و روشهای از بین بردن آنهاچه بخواهیم چه نخواهیم موها همچنان رشد خواهند کرد؛ البته اگر روی سرمان باشد بسیار هم خوشحال می شویم ؛ اما اگر در نواحی دیگر مثل بالای لب ، چانه ، گونه ، پشت ، پاها، انگشتان دست یا پا باشد اصلا…