مرور برچسب

ساختار

آشنایی با ساختار دوربین های عکاسی

آشنایی با ساختار دوربین های عکاسی  دیگر مقالات آموزش عکاسی عمومی را نیز مطالعه کنید  ذوربین عکاسی در واقع جعبه بسته و تاریکی است که به‌وسیله دریچه‌ای با دنیای خارج در ارتباط است و به طور کلی از چهارقسمت اصلی تشکیل شده است:…