مرور برچسب

سبدکالا

اجناس سبد دوم کالا چیست؟

اجناس سبد دوم کالا چیست؟دولت اگر از ما در نحوه انتخاب کالاها مشورت می‌خواست، در مرحله کالاهای تولید داخل را پیشنهاد می‌کردیم. اما به‌هرحال این‌ها تصمیمات یک‌طرفه‌ای است که دولت در حوزه سبد کالایی می‌گیرد. نیمه دوم اسفندماه، زمان…