مرور برچسب

سرمایه گذاری

اصول سرمایه‌گذاری در بورس

اصول سرمایه‌گذاری در بورسبازار بورس مانند هر بازار دیگری دارای اصول و شرایط ویژه‌ای است که با در نظر گرفتن و عمل به این اصول پایه‌ای، می‌ةوان به سرمایه‌گذاری با ژذیرش کمترین ریسک اقدام نمود. سرمایه‌گذاری با ”سرمایه‌مازاد“ اولین…

تعریف بازار بورس اوراق بهادار

تعریف بازار بورس اوراق بهاداربورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد. ● سهم چیست؟  سرمایه هر شرکت سهامی, به قسمتهایی…