مرور برچسب

سرود

ترانه مرگ بر آمریکا با صدای حامد زمانی

ترانه «مرگ بر آمریکا» با صدای حامد زمانیترانه «مرگ بر آمریکا» به مناسبت روز ۱۳ آبان در واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب تهیه شده است.به گزارش رادیودیروز ، ترانه «مرگ بر آمریکا» با صدای حامد زمانی از طرف دفتر…