مرور برچسب

سنگ کاغذ قیچی

بردن در بازی سنگ کاغذ قیچی

در حالی که معمولا تصور می‌شود سنگ، کاغذ، قیچی یک بازی شانسی است، در واقع اینطور نیست! بسته به اینکه در حال بازی با یک بازیکن بی‌تجربه یا با تجربه هستید، می‌توانید الگوهای حریف خود را مشاهده کنید، از تمایلات آماری استفاده کنید یا حریف خود را…