مرور برچسب

سی تی اسکن

همه چیز درباره سی تی اسکن

همه چیز درباره سی تی اسکن برش نگاری محوری رایانه ای (سی تی اسکن) نوعی ویژه از پرتونگاری اشعه مجهول (ایکس) می باشد که قادر است تصاویر سطح مقطع بخشی از بدن را بنمایاند. این شیوه، مستلزم برش نگاری (توموگرافی) است. (تومو) واژه ای یونانی به…