مرور برچسب

شریعتی

۲۹ خرداد روز درگذشت دکتر شریعتی

یادی از دکتر علی شریعتی۲۹ خرداد سی‌ویکمین سالگرد شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی است. شریعتی نویسنده جامعه‌شناس و متفکر انقلا‌بی در دورانی که سکوت و خفقان همه‌جا را گرفته بود، با فریادهای روشنگرانه خود نسل جوان و مخصوصا دانشجویان را…