مرور برچسب

شوک

امداد و کمک های اولیه – شوک

شوکهرگونه اختلال در نظام گردش خون يک فرد که منجر به اختلال در عملکرد ارگان‌هاى حياتى بدن مى‌گردد را شوک مى‌ناميم. شوک مى‌تواند ناشى از:۱. کاهش حجم خون و مايعات بدن به‌علت خونريزي، اسهال و استفراغ شديد، سوختگى شديد، تعريق…