مرور برچسب

صفات

صفات‌ ظ‌اهری‌ امام رضا (ع)

صفات‌ ظ‌اهری‌ امام رضا (ع) در فصول‌ المهمه‌ آمده‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ قامتی‌ معتدل‌ و میانه‌ داشت‌ . ● اخلاق‌ و رفتار آن‌ حضرت‌  طبرسی‌ در اعلام‌ الوری‌ گوید: درباره‌ گوشه‌ای‌ از خصایص‌ و مناقب‌ و اخلاق‌ بزرگوارانه‌ آن‌ حضرت‌ ، ابراهیم‌…