مرور برچسب

صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی

20م خرداد روز جهانی صنايع دستی صنایع دستی، به مجموعه‌ای از هنرها و صنایع اطلاق می‌شود كه محصول آن‌ها به طور عمده با استفاده از مواد اولیه‌ی بومی، به كمك دست و ابزار دستی ساخته می‌شود. در هر يك از فرآورده‌هاي اين صنايع، ذوق هنری و خلاقیت…