مرور برچسب

ضدنور

تکنیک ضدنور

تکنیک ضدنوردر عکاسی، ضدنور به موضوعی گفته که نور از پشت به آن تابیده باشد یا اینکه به طور مستقیم از منبع نور عکس گرفته شود که اصطلاحاً در زبان انگلیسی به آن «Back-Lighted» می‌گویند. نور پشت زیباست، دارای تضاد است، از لحاظ گرافیکی…