مرور برچسب

عادات نادرست

چرا نباید روی شکم خوابید ؟

چرا نباید روی شکم بخوابیم؟یکی از عادات نادرست افراد هنگام استراحت، خوابیدن روی شکم است. خوابیدن در این حالت می‌تواند میزان خرخر کردن را کاهش دهد و آپنه خواب را از بین ببرد اما فشار زیادی به کمر و گردن وارد می‌کند. همچنین زنان باردار…