مرور برچسب

عمق

عمق میدان وضوح

عمق میدان وضوح  عمق میدان وضوح تصویر «Depth of field» در واقع فاصله‌ای است که تمام اشیای واقع در جلو و پشت سوژه اصلی در آن به وضوح دیده شوند و اجسامی که در خارج از این محدوده قرار دارند، به صورت مات و محو به نظر می‌رسند. 3‌عامل در افزایش…