مرور برچسب

عید فطر 97 چه روزی است؟

آیا نماز عید فطر واجب است و چطور خوانده می شود ؟

آیا نماز عید فطر واجب است؟ در دوران زمان غیبت امام معصوم همانند دوران حاضر, نماز عید فطر مستحب است در ادامه فتوای مقام معظم رهبری درباره نماز عید فطر و همچنین طریقه خواندن نماز فطر شرح داده شده است