مرور برچسب

فوتبال

جام جهانی و نبردهای خونین آن در طی سالها!

در تاریخ جام جهانی بازی هایی وجود داشته اند که هر بیننده و طرفدار فوتبالی با به یادآوری آن ها فقط و فقط واژه خشونت در ذهنش تداعی می گردد و آن بازی ها را می توان یک نبرد تمام عیار البته نه از نظر فوتبالی بلکه به معنای جنگ نفر به نفر و تیم به…