مرور برچسب

قضاوت، ویژه

۶ قضاوت که دیگران در نگاه اول درباره ما می کنند

وقتی برای اولین بار دیگران را می بینیم, حتی پیش از آنکه با آن ها شروع به صحبت کنیم, درباره ی احساس مان به آن ها تصمیم می گیریم و درمورد توانایی های آن ها قضاوت می کنیم این قضاوت ها به صورت ناخودآگاه و گاهی در کسری از ثانیه شکل می گیرد این…