مرور برچسب

قضاوت

آنچه درباره خودتان نمی دانید!

ما انسان‌ها روابط گسترده‌ای با اطرافیانمان داریم و همین امر باعث می‌شود که دوستان و نزدیکان، شناخت نسبتا خوبی از ما و خصوصیاتمان داشته باشند؛ اما آیا به اندازه آنها، خودمان را می‌شناسیم؟

با آدم های منفی، چگونه رفتار کنیم که قضاوت نشویم؟

یکی از بزرگترین چیزهایی که می توانیم گرفتارش شویم و به آن عادت کنیم، قضاوت دیگران است. گاهی این کار را انجام می دهیم بدون اینکه حتی بدانیم! قضاوت یک نفر دیگر حتی می تواند آنقدر اعتیاد آور باشد که آن را صرفا به دلیل اینکه جزئی از نگرش و…