مرور برچسب

قطع برق

راهکارهای کاربردی در هنگام قطعی برق

وقتی برق قطع می شود مسئله فقط تحمل تاریکی نیست یخچال و فریزر از کار می افتند و یخ همه مواد غذایی فریز شده شروع به آب شدن می کند اگر در مناطق گرم زندگی می کنید, دستگاه های تهویه هوا و پنکه های برقی جای خود را به پنکه های کوچک باتری خور می…